Cuadratura pola tanxente de 30º

 

 

Búscase, nunha corda de 120º, a distancia entre o punto a 3/4.r do punto medio, e aquel que dista do centro a sección áurea do raio.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

Esta medida restada da tanxente de 30º e sumada ao raio, réstase de 5.

A metade do resultado é tanxente do ángulo que marca na circunferencia as interseccións cos lados do cadrado.

teórico 3,141592653
construido 3,141592598
erro = 0,000000055.r

A descrición deste método por Paulo Porta consta en rexistro da propiedade intelectual (2007). A súa aplicación xeométrica non está suxeita a restriccións.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento