Cuadratura con 2/3 de raiz de 5

 


Calcúlase a sección áurea do raio, e fórmase un triángulo de lados
5,2 e 2/35.

 

 

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

A diferencia de 2/35 coa altura sobre 5, restada á proxección do lado 2, máis un raio menos a súa sección áurea, dá a metade do lado do cadrado.

 

teórico 3,14159265
construido 3,14159302
erro = 0,00000037.r

A descrición deste método por Paulo Porta consta en rexistro da propiedade intelectual (2007). A súa aplicación xeométrica non está suxeita a restriccións.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento