Cuadratura segundo Gelder


Os 7/8 dun raio vertical únense co extremo dun horizontal e réstase do segmento 1/2 de raio.

Únense de novo os 7/8 cun punto do raio horizontal na vertical do último punto do movemento anterior, e por éste unha paralela ate o raio horizontal.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

Amplíase o raio horizontal na medida resultante e duplícase o raio oposto. A media proporcional entre a ampliación total do diámetro e o raio é o lado do cadrado.

teórico 3,1415926
construido 3,1415929
erro = 0,0000003.r

Construción proposta en 1849 por Jacob de Gelder (1808-1890), tomado de Delahaye, Jean-Paul: Le fascinant nombre . Pour la Science, París 1997.
Este método calcula gráficamente a fracción 16/113, aportada polo astrónomo do século V Tsu Ch'ung Chih, e que aproxima os 6 primeiros decimais de .

Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento