Cuadratura babilónica

 

O primeiro paso para cadrar o círculo é calcular a 4ª parte dun raio.

 

 

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

 

Amplíase o raio nun 25%.

Trázase unha nova circunferencia, e inscrébese o cadrado prolongando os dous diámetros perpendiculares.

 

teórico 3,1415926
construido 3,125
erro = 0,016.r

Esta cuadratura empregada en Babilonia no 2000 a.C, está documentada na páxina de Carlos Martín Piera: La cuadratura del círculo
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento