Cuadratura

No primeiro paso calcúlase o valor rectificando a semicircunferencia como suma dos lados do cadrado e do triángulo equilátero inscritos, que valen, respectivamente, 2 e 3 respecto do raio


 

A media proporcional entre a rectificación e o raio, é o lado do cadrado equivalente ao círculo.

teórico 3,1415926
construido 3,1462643
erro = 0,004672.r

Esta cuadratura é a máis empregada pola súa sinxeleza. É a que se descrebe na maioría dos libros de texto de debuxo técnico
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento