Cuadratura 2 de Frei Martín Sarmiento

 

 

Súmanse tres cordas de 30, 120 e 72 graos (lados do dodecágono, triángulo e pentágono).

 

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

 

Réstanse 3 raios. Á cuarta parte do resultado súmanse dúas cordas de 90º e réstase un diámetro.

 

Súmanse 4/5, 1/2 e 1/9 de raio. Réstase a medida do cálculo anterior e súmase un raio.

 

A media proporcional entre o resultado e 1/2 do raio é a metade do lado do cadrado.

teórico 3,141592653589
construido 3,141592653550
erro = 0,000000000039.r

Martín Sarmiento (1695-1772). Método recollido en Pérez Rodríguez, Alvarez Lires e Porta Martínez: Frei Martín Sarmiento e a cuadratura do círculo. El Museo de Pontevedra nº 60, 2007.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento