Cuadratura de Hobson

 


Calcúlase primeiro a medida de 1/2 e de 3/2 dun raio horizontal, e os 3/5 do raio oposto.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

O lado do cadrado buscado ven dado, nun dos raios verticais, por un arco de diámetro os 3/5 e 1/2, e na prolongación do outro raio vertical polo arco de diámetro 2,5 raios.

teórico 3,1415926
construido 3,14164
erro = 0,000048.r

Método proposto en 1913 por Ernest William Hobson (1853-1933), descrito en Delahaye, Jean-Paul: Le fascinant nombre . Pour la Science, París 1997
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento