Cuadratura 1 de Ramanujan

 

Fórmanse 2 triángulos rectángulos co diámetro como hipotenusa: o primeiro ten como cateto menor a media entre 1/6 e 5/6 do raio. A metade do seu cateto maior é o cateto menor do segundo, e o seu tercio o dun terceiro que ten o diámetro como cateto maior.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

 

O segmento na hipotenusa do terceiro triángulo, proporcional a 3/4 do diámetro no cateto maior do segundo, é o lado do cadrado.

 

teórico 3,14159265
construido 3,14159292
erro = 0,00000027.r

Método descrito por Srinivasa Ramanujan (1887-1920) en Squaring the circle, Journal of the Indian Mathematical Society, 1913.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento