Cuadratura 2 de Ramanujan

Únese o extremo dun diámetro con dous puntos na corda de 90º trazada dende o extremo oposto, que distan do extremo intermedio 1/3 e 2/3 do raio.

1/3 da 3ª proporcional menor dos dous segmentos será o cateto menor dun triángulo rectángulo de cateto maior o raio.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

 

A media proporcional entre o raio e a hipotenusa resultante mide 1/3 de .

 

teórico 3,1415926535
construido 3,1415926525
erro = 0,0000000010.r

Srinivasa Ramanujan (1887-1920) describiu o cálculo gráfico de 1/3 de en Approximate geometrical constructions for,Quarterly Journal of Mathematics (1914). Para construir o cadrado só resta facer unha media proporcional.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento