Cuadratura Pitagórico-Salomónica

 


Como primeiro paso inscrébense na circunferencia dous triángulos equiláteros, de xeito que formen a falsa estrela hexagonal.

Inscrébese tamén un pentágono regular estrelado.

 

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

Trazando unha recta polos puntos que se indican, chégase á circunferencia noutro punto onde é cortada polo cadrado centrado e de lados paralelos aos diámetros, de superficie equivalente.

 

teórico 3,1415926
construido 3,141586
erro = 0,0000056.r

Cuadratura tomada de Carlos Calvet: Apontamentos sobre Geometria Sagrada III. en Colóquio Artes nº 67, Fundación Calouste Gulbekiam, Lisboa 1985
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento