Cuadratura pola raiz do número áureo (II)


Calcúlase a raiz do numero áureo como cateto maior dun triángulo rectángulo de hipotenusa fi.

Únese o punto medio deste cateto maior co extremo do diámetro contrario, buscando o punto onde a mediatriz deste segmento corta o diámetro horizontal.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

Con centro neste punto, o arco que pasa polos extremos do diámetro vertical corta a prolongación do horizontal no centro dun novo arco que pasa polo centro da circunferencia. Éste corta a tanxente perpendicular nun punto que dista do centro o lado do cadrado.

teórico 3,1415926
construido 3,1446
erro = 0,003.r

Método propio, segundo a construcción gráfica de descrita en Vincent, Robert: Géométrie du nombre d’or. Chalagam Édition, Marseille 1999
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento