Cuadratura 1 de Frei Martín Sarmiento

 

 

Calcúlanse os 7/8 do semiraio e a corda de 30º.

 

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

Con raio 2 diámetros menos a diferencia das dúas medidas, trázase un arco que corta unha recta tanxente.

O punto medio do arco proporciona unha corda igual ao lado do cadrado buscado.

teórico 3,1415926535
construido 3,1415926628
erro = 0,0000000093.r

Martín Sarmiento (1695-1772). Método recollido en Pérez Rodríguez, Alvarez Lires e Porta Martínez: Frei Martín Sarmiento e a cuadratura do círculo. El Museo de Pontevedra nº 60, 2007.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento