Cuadratura segundo Specht

 

 

Segue o cálculo de p de Specht (1836).

Constrúese un triángulo rectángulo que ten como catetos 11/10 e 1/2 do raio.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico


Outro triángulo ten o como catetos 13/10 e 1/2 do raio. Un terceiro será semellante a éste, tendo como cateto menor a hipotenusa do primeiro.

A media proporcional entre o cateto maior e o raio da circunferencia é o lado do cadrado.

teórico 3,1415926
construido 3,1415919
erro = 0,0000007.r

Cuadratura segundo o cálculo xeométrico de de Specht (1836), tomado de Delahaye, Jean-Paul: Le fascinant nombre . Pour la Science, París 1997
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento