Cuadratura pola raiz do número áureo (I)


O método comeza calculando a sección áurea do diámetro.

Búscase un punto da circunferencia a esa distancia dun extremo do diámetro, e trázase unha recta por el dende o outro extremo, ata cortar a tanxente no primeiro.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

 

A media proporcional entre o segmento definido na tanxente e o diámetro, é o lado do cadrado equivalente.

 

teórico 3,1415926
construido 3,1446
erro = 0,003.r

Cuadratura tomada da páxina de Carlos Martín Piera: La cuadratura del círculo, Chámase Cuadratura de Keops, porque se construe sobre un triángulo rectángulo de proporcións iguais á metade da sección media da grande Pirámide.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento