Cuadratura dos tres lados do decágono

 

 

Dende a intersección de 5 coa circunferencia, trázanse 3 cordas de 36º (lados do decágono).

Calcúlase a metade da corda de 125,13º.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

A esta metade réstase o duplo da tanxente de 17,13º.

Cun raio igual á hipotenusa de catetos 1 e a medida resultante, obtemos as interseccións da circunferencia co cadrado.

teórico 3,1415926535
construido 3,1415926595
erro = 0,0000000060.r

A descrición deste método por Paulo Porta consta en rexistro da propiedade intelectual (2007). A súa aplicación xeométrica non está suxeita a restriccións.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento