Cuadratura segundo Goodhue

 

Duplícase un raio cun arco que define un arco de 60º. Únese o extremo deste arco cos 3/5 do raio perpendicular, e calcúlase 1/4 do segmento de unión.

 

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

 

A medida resultante, sumada a 3 raios é una aproximación de .

A media proporcional entre o total e o raio é o lado do cadrado equivalente.

 

teórico 3,1415926
construido 3,1415912
erro = 0,0000014.r

Baseado no cálculo xeométrico de de Goodhue (1874), tomado de Delahaye, Jean-Paul: Le fascinant nombre . Pour la Science, París 1997
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento