Cuadratura polo cadrado do número áureo (II)

 


Amplíase un raio en proporción áurea, e calcúlase mediante triángulos semellantes o cadrado desta medida.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

A media proporcional entre 6/5 de e o raio é o lado do cadrado. No gráfico calcúlase realmente a metade do lado, como media entre a metade do raio e 3/5 de .

teórico 3,1415926
construido 3,14164
erro = 0,000048.r

Método propio, a partir da construción gráfica de descrita en Vincent, Robert: Géométrie du nombre d’or. Chalagam Édition, Marseille 1999
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento