Cuadratura Pitagórica


Trázase un segmento dende o punto medio dun raio ao extremo do diámetro perpendicular e córtase dende o centro cunha perpendicular. Coa medida resultante localízase o centro dunha circunferencia que pasa polo centro da primeira.

Nótese que inscribindo na nova circunferencia un pentágono estrelado, a metade do raio da primeira abarca unha das puntas, e a segunda metade, o espacio interior da estrela.x

 

O lado do triángulo equilátero inscrito na segunda circunferencia é igual ao raio da circunscrita ao cadrado que culmina a cadratura.

 

teórico 3,1415926
construido 3,14164
erro = 0,00005.r

Cuadratura tomada de Carlos Calvet: Apontamentos sobre Geometria Sagrada III. en Colóquio Artes nº 67, Fundación Calouste Gulbekiam, Lisboa 1985
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento