Demostración de Platón

cara o ano 380 a.C.

Platón fai unha ilustración do Teorema no diálogo Menón, que narra unha conversación entre Sócrates e un esclavo sobre a duplicación do cadrado.

A validez desta demostración, moi intuitiva, redúcese ao caso en que os dous catetos do triángulo rectángulo miden o mesmo.

 

Pitágoras - Platón - Chou Pei - Euclides - Pappus - Liu Hui - Ibn Qurra 1 - Ibn Qurra 2 - Bhaskara - da Vinci - Ozanam - Anaricio - Perigal - ext.Perigal - Yanney - Condit - Simonson - Park - INDICE