Extensión da demostración de Perigal

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com
^
Mover o punto A ^

Partindo da demostración de Perigal podemos trazar outras semellantes, xa que non é preciso que os eixos que dividen o cadrado do cateto maior o fagan cortándose no seu centro.

Nestes catro casos, fanse pasar os eixos por dous dos vértices do cadrado.

Pitágoras - Platón - Chou Pei - Euclides - Pappus - Liu Hui - Ibn Qurra 1 - Ibn Qurra 2 - Bhaskara - da Vinci - Ozanam - Anaricio - Perigal - ext.Perigal - Yanney - Condit - Simonson - Park - INDICE