Demostración de Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

É unha das demostracións máis elegantes, xa que só precisa da comparación visual de figuras equivalentes por rotación e por simetría axial.

 

Pitágoras - Platón - Chou Pei - Euclides - Pappus - Liu Hui - Ibn Qurra 1 - Ibn Qurra 2 - Bhaskara - da Vinci - Ozanam - Anaricio - Perigal - ext.Perigal - Yanney - Condit - Simonson - Park - INDICE