Demostración de Liu Hui

Liu Hui
(cara 300 d.C.)

Unha das máis antigas demostracións baseadas na comparación visual de áreas, por descomposición dos cadrados.

 

<< Mover o punto A

Pitágoras - Platón - Chou Pei - Euclides - Pappus - Liu Hui - Ibn Qurra 1 - Ibn Qurra 2 - Bhaskara - da Vinci - Ozanam - Anaricio - Perigal - ext.Perigal - Yanney - Condit - Simonson - Park - INDICE