Demostración de Chou Pei

Tratado chino, cara o ano 300 a.C.

O Teorema de Pitágoras está presente nos dous tratados xeométricos antigos más importantes de China: o Chou Pei Suan Ching e o Chui Chang Suang Shu.

Ademáis de enunciar varios exercicios baseados no teorema, o Chou Pei contén un diagrama de 7x7 cadrados no que se pode comprobar por simple comparación de superficies a relación dos cadrados de 3, 4 e 5.

 

Pitágoras - Platón - Chou Pei - Euclides - Pappus - Liu Hui - Ibn Qurra 1 - Ibn Qurra 2 - Bhaskara - da Vinci - Ozanam - Anaricio - Perigal - ext.Perigal - Yanney - Condit - Simonson - Park - INDICE