Demostración de Pappus

 

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com
Mover o punto A

 

cara o ano 300 d.C.

Aplica dun xeito sinxelo a proposición I-37 dos Elementos de Euclides, pola que paralelogramos de igual base situados entre as mesmas paralelas, teñen igual área.

Equivale a dicer que desprazando un lado dun paralelogramo sen apartarse da recta que o contén, a sua área non varia.

Pitágoras - Platón - Chou Pei - Euclides - Pappus - Liu Hui - Ibn Qurra 1 - Ibn Qurra 2 - Bhaskara - da Vinci - Ozanam - Anaricio - Perigal - ext.Perigal - Yanney - Condit - Simonson - Park - INDICE