Demostración de Pitágoras

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com
Mover o punto A

 

cara o ano 520 a.C.

É a demostración que tradicionalmente se atribúe a Pitágoras, baseada na comparación de dúas figuras:

Atribúese a Pitágoras o mérito de ser o primeiro en formular e expoñer unha demostración lóxica do Teorema.

Máis de 1000 anos antes, xa se coñecían en Babilonia as propiedades do triángulo rectángulo, e algunhas das ternas de números enteiros (3-4-5) que forman triángulos nos que o Teorema se demostra empíricamente. Noutras civilizacións (China, India, Exipto) era una pauta usual en diferentes oficios.

 

Pitágoras - Platón - Chou Pei - Euclides - Pappus - Liu Hui - Ibn Qurra 1 - Ibn Qurra 2 - Bhaskara - da Vinci - Ozanam - Anaricio - Perigal - ext.Perigal - Yanney - Condit - Simonson - Park - INDICE