Aparello para o estudio do choque oblicuo
Estudio de ángulos de incidencia e reflexión

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004