Aparello para mostrar a caída parabólica dos sólidos
Estudio das leis do movemento

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004