Pirómetro de cadrante
Estudios sobre a dilatación dos metais

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004