Cubo de Leslie
Estudios sobre o distinto poder de emisión calorífica das superficies

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004