Máquina dieléctrica, sistema de Carré
Produción de electricidade mediante un traballo mecánico

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004