Pistoletes de Volta
Demostración dos efectos químicos da chispa eléctrica

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004