Ovo eléctrico
Comportamento dunha chispa eléctrica en distintas condicións de baleiro

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004