Bocina (1m de longa)
Estudio da transmisión do son a grandes distancias

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004