Serea de Cagniar de Latour
Relación do número de vibracións dun son co seu tono

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004