Aro de Delezenne
Experiencias sobre o magnetismo terrestre

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004