Máquina magneto-eléctrica de Gramme
Transforma traballo mecánico en enerxía eléctrica

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004