Aparello para o estudio da transmisión do son no baleiro
Estudios sobre a propagación do son

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004