Aparello para o estudio da transmisión do son no baleiro
Detalle do timbre eléctrico

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004