Teoremas con nome propio

Páxina principal

Colección de teoremas asociados ao nome de quen os formulou ou aportou o principio xeométrico

Sección de Xeometría

 

Thales
Thales
Pitágoras
Pitágoras
Pappus
(Teorema do Hexágono)

Pappus
Pappus
(Cuadrilátero inscrito)

Pappus
Ptolomeo
Ptolomeo
Euler
(círculo 9 puntos)
Euler
Euler
(puntos de concurrencia)
Euler
Manheim
Manheim
Simson
Simson
Housel
Housel
Chasles
Chasles
Steiner
Steiner
Pitot
Pitot
Steiner
(complementario a Pitot)
Euler
Mention
Mention
Carnot
Carnot
Pascal
Pascal

Brianchon
Brianchon
Dostor
Dostor
Napoleón
Napoleón
Desargues
Desargues
Salmon
Salmon
Menelao
Menelao
Ceva
Ceva
Gauss
Gauss
Newton
(concurrencia)
Newton
Newton
(aliñación)
Newton
Feuerbach
Feuerbach
Morley
Morley
Bravais
Bravais
Monge
Monge
Descartes
Descartes
Poncelet
(puntos límite)
Poncelet
Poncelet
(tanxentes a elipse)
Poncelet
La Hire
La Hire
Apolonio
(equivalencia)
Apolonio
Apolonio
(diámetros conxugados)
Apolonio
D'Alembert
D'Alembert
Arquímedes
Arquímedes
Dandelin
Dandelin
   
Arriba
 

Última actualización: maio de 2016 (suprímense os applets java).