Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Métodos clásicos e alternativos para trazar ou calcular polígonos regulares a partir do raio ou do lado

Sección de Xeometría

 

Dada a circunferencia circunscrita Dado o lado

Triángulo equilátero

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico

 

 

Cadrado

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico 1
Exacto
Clásico 2
 

Pentágono

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico
   

Hexágono

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico
   

Heptágono

Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Octógono

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico
   

Eneágono

Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Decágono

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico
   

Endecágono

Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Dodecágono

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico
   

Tridecágono

  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Tetradecágono

Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Pentadecágono

Exacto
Clásico
      Exacto
Alternativo
 

Hexadecágono

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico
   

Heptadecágono

  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Octadecágono

Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
Exacto
Clásico
Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Nonadecágono

  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2
  Exacto
Alternativo 1
Exacto
Alternativo 2

Icoságono

Exacto
Clásico
    Exacto
Clásico
   

 

   
Arriba