En Galego      En Castellano
Teselado

Os Teselados ou empaquetamentos son combinacións de poliedros capaces de cubrir completamente o espacio tridimensional.

As condicións que deben cumplir os poliedros para formar agregados son: ter as aristas da mesma medida, ter algún tipo de cara igual e ter ángulos diedros susceptibles de combinarse para sumar 360º.

Do mesmo xeito que con pentágonos non se pode teselar o espacio plano, o dodecaedro, o icosaedro e os seus derivados non participan nos empaquetamentos. Na práctica, os poliedros combinables son o Tetraedro, Hexaedro, Octaedro e outros non regulares derivados deles.

Teselado cun único poliedro regular:

HEXAEDRO

Teselado cun único poliedro semirregular:

OCTAEDRO TRUNCADO

Teselado cun único poliedro de Catalán:

DODECAEDRO RÓMBICO

Teselado cun único sólido estrelado:

DODECAEDRO RÓMBICO ESTRELADO

Teselado con dous poliedros regulares:

TETRAEDRO
OCTAEDRO

Teselado cun poliedro regular e
outro semirregular:

TETRAEDRO
TETRAEDRO TRUNCADO

Teselado cun poliedro regular e
outro semirregular:

OCTAEDRO
CUBOCTAEDRO

Teselado cun poliedro regular e
outro semirregular:

OCTAEDRO
HEXAEDRO TRUNCADO

Teselado con dous poliedros regulares e
un semirregular:

TETRAEDRO
HEXAEDRO
ROMBICUBOCTAEDRO PEQUENO

Teselado cun poliedro regular e
dous semirregulares:

HEXAEDRO
CUBOCTAEDRO
ROMBICUBOCTAEDRO PEQUENO

Teselado cun poliedro regular e
dous semirregulares:

HEXAEDRO
OCTAEDRO TRUNCADO
ROMBICUBOCTAEDRO GRANDE

Teselado con tres poliedros
semirregulares:

TETRAEDRO TRUNCADO
HEXAEDRO TRUNCADO
ROMBICUBOCTAEDRO GRANDE

Teselado con tres poliedros
semirregulares:

CUBOCTAEDRO
TETRAEDRO TRUNCADO
OCTAEDRO TRUNCADO


En Galego      En Castellano
Teselado