En Galego      En Castellano
Desenvolvem.


(ler instruccións ao final)

Tetraedro
Hexaedro
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro

 

Cuboctaedro
Triakontágono
Tetraedro truncado
Hexaedro truncado
Octaedro truncado
Dodecaedro truncado
Icosaedro truncado
Rombicuboctae-dro pequeno
Pseudorrombi-cuboctaedro
Rombicuboctae-dro grande
Rombicosidode-caedro pequeno
Rombicosido-decaedro grande
Hexaedro achatado
Dodecaedro achatado

 

Prisma
triangular
Prisma pentagonal
Prisma
hexagonal
Prisma heptagonal
Prisma
octogonal
Antiprisma
cuadrangular
Antiprisma pentagonal
Antiprisma
hexagonal
Antiprisma heptagonal
Antiprisma
octogonal

 

Bipirámide
triangular
Bipirámide pentagonal
Deltoide de
12 caras
Deltoide de
14 caras
Deltoide de
16 caras
Rombodode-caedro
Triakontaedro rómbico
Stella octángula
Hexaedro + Octaedro
Dodecaedro + Icosaedro
Rombododecae-dro estrelado
       
         

Premendo en cada figura ábrese un pdf co desenvolvemento plano. Nos corpos con todas as caras iguais (regulares e deltoides) só hai unha páxina. Con dous ou máis tipos de polígonos (semirregulares, prismas, antiprismas, envolventes e estrelas) o pdf ten dúas páxinas, unha en branco e negro e outra a cor.

Recoméndase usar unha impresora de carga superior que permita cartulina ou papel de 150g. de grosor.

Córtase todo o contorno exterior coa maior precisión posible.

Nalgúns casos o ángulo non dá para unha pestana ampla. Ao cortar é preferible deixala pegada á cara con ángulo máis agudo, para reforzala e non ter que cortar de novo.

É moi útil empregar un coitelo pouco afiado para marcar cada arista, e a continuación, sen quitar a regla, facer a dobrez. Nas versións a cor, ou nas de branco e negro se se quere que as liñas impresas queden no exterior, o truco é marcar a liña suavemente, e marcala outra vez polo lado contrario.

Algunhas figuras, como as estreladas, poden facerse a partir do desenvolvemento, pero son traballosas pola cantidade de caras. Unha alternativa é facer un sólido máis sinxelo e pegarlle logo outras pezas. Por exemplo, a figura formada pola intersección do dodecaedro co isocaedro: pode facerse primeiro o icosaedro, e logo as puntas do dodecaedro. Para estrelas máis complexas que non aparecen nesta colección, a única opción é facelas por partes.

En Galego      En Castellano
Desenvolvem.