Paulo Porta Martínez. Marín (Pontevedra), 27 de maio de 1961
Licenciado en Belas Artes pola Univ. Politécnica de Valencia, 1984.
Profesor de Debuxo dende 1984. Agregado de Ensino Medio dende 1985. Catedrático dende 2008. Prexubilado en 2021.
Impartiu tamén Fotografía dixital e diferentes cursos de imaxe dixital para profesores entre 2009 e 2015.
Membro e directivo da Asociación Galega de Ensinantes de Debuxo dende a súa fundación en 2007 ata 2021.

 

Publicacións (como autor):

1937, Castelao e Souto en Valencia
1985. ISBN: 84-7492-362-3.

Tratamento Dixital da Imaxe
1999. ISBN: 84-9522840-7-2.

Arturo Souto
(Biografia)
2002. ISBN: 84-95350-94-7.

A Guerra de Arturo Souto
2002. ISBN: 84-95350-95-5.


Fotografía e Imaxe Dixital
2003. ISBN: 84-95444-42-9

Métodos de aproximación 1:
Cuadratura do círculo

2024. Edición electrónica

Métodos de aproximación 2:
Polígonos regulares

2024. Edición electrónica

Métodos de aproximación 3:
Rectificación de arcos

2024. Edición electrónica
Publicacións (co-autor / comunicacións / artigos):

Dúas teses para a valoración da evolución estética de Castelao
en Actas Congreso Castelao 1986.
1989.ISBN: 84-7191-570-7.


Barbanza. Experien-
cia pedagóxica
Ed. Xerais, 1998
Dep L: xx-xx-xx.

A Guerra Civil
en Arturo Souto.
Fundación Barrié de la Maza, 1997. ISBN: 84-89748-19-5.

Arte en Loita
en Congreso Castelao. Co pensamento en Galiza.
2001. DL: PO-107/2001

Sustituir cielo sobreexpuesto
en Digital News nº 19.
marzo 2006
ISBN: 1696-6155

Escanear originales grandes
en Digital News nº 21.
marzo 2006
ISBN: 1696-6155

Martín Sarmiento e
a cuadratura do círculo
Uxío Pérez | María Álvarez | Paulo Porta
en El Museo de Pontevedra LX .
2008. ISSN: 0210-7791

Historia y enseñanza de la geometría: cuadrando el círculo en el aula
Uxío Pérez | María Álvarez | Paulo Porta
en Uno nº 49
2008. ISSN: 1133-9853

Sistemas de cálculo na arte:
A Perspectiva
en Dos ábacos aos computadores. 2008.
ISBN: 978-84-9750-917-6

Las reflexiones de Fray Martín Sarmiento sobre la cuadratura
del círculo

Uxío Pérez | María Álvarez | Paulo Porta
en Llull nº 64.
2008.
ISSN: 0210-8615

Roteiro Castelao na Estrada
VV.AA.

2011.
ISSN: xx-xxxxx
 
Outras publicacións (como editor, deseñador , ilustrador ou maquetador):

Instituto Xelmírez. Pasado e presente (1845-1995)
Deputación Provincial da Coruña, 1997. ISBN: 84-89652-25-2.
(portada e gráficos)

Cos pés na terra
(Vida e obra de Manuel García Barros
Fouce, A Estrada 1999. ISBN: 84-9522840-1-3.
(portada)

Dame a túa man (vida, obra e pensamento de Xosé Manuel Mosquera)
Fouce, A Estrada 1999. ISBN: 84-9522840-5-6.
(deseño e maquetación)

Axendas escolares do IES Xelmírez I.
(2000-2022)
ISBN: 84-95429-08-X.
(deseño e maquetación)

1ªs Xornadas de innovación educativa "Xosé Calviño"
Xunta de Galicia (DXPL), Santiago, 2000.
(portada)

Actas do congreso "Castelao. Co pensamento en Galiza"
Concello de Pontevedra/AS-PG, 2001.DL: PO-107/2001
(deseño e maquetación)

Actas do congreso "Línguas Non Normalizadas. Presente e futuro"
Concello de Pontevedra/AS-PG, 2002. ISBN:84-89679-68-1
(deseño e maquetación)

Instituto Xelmírez
175 anos de ensino medio compostelán
IES Arcebispo Xelmírez I, 2020.
(deseño e maquetación)

 


O ronsel do Xelmírez
178 anos na educación e cultura galegas
Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística
mostra no Pazo de Fonseca, Santiago, abril-xuño 2023.
(Comisariado, dixitalización, deseño gráfico, deseño e construción web)