(Parámetros de toma)

Esta páxina interactiva foi creada por Carme García Soto e Paulo Porta Martínez, profesores do Ciclo Formativo Laboratorio de Imaxe, no IES Arcebispo Xelmírez 1, de Santiago de Compostela, como recurso para os alumnos de fotografía que se inician no uso de cámaras réflex de película e dixitais.

O traballo foi merecedor dun accésit na convocatoria de Premios Siega 2004 para a elaboración de recursos didácticos en contorno web.

   

Colección de imágenes creada por Carme García Soto e Paulo Porta Martínez, profesores do IES Arcebispo Xelmírez 1, de Santiago de Compostela, premiada cun accésit na convocatoria de Premios Siega 2004 para a elaboración de recursos didácticos en contorno web.

   

LUGARES DE SANTIAGO


(Galería de fotografias)

 

Colección de imágenes creada por Carme García Soto e Paulo Porta Martínez, profesores do IES Arcebispo Xelmírez 1, de Santiago de Compostela, apresentada á convocatoria de Premios Siega 2003 para a elaboración de recursos didácticos en contorno web, na que acadou o 2º Premio na sección Galerías de Imaxes.

   
Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital Enlaces favoritos