MODOS DE FUSIÓN

TONO

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Tono
Matiz
Tinte
Matiz
Tono *

 

 
modo XOR lógico
modo Saturación


Combina los valores de Tono de la capa de fusión con los de Saturación y Brillo de la capa base

Aplicaciones típicas:
- Colorear sin saturar las zonas neutras

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital