Fotografía e Imaxe Dixital

Autor: Paulo Porta Martínez - Santiago, 2003

Información e pedidos: Editorial LEA - info@galiciamedia.com

INDICE:

1. O ordenador e a imaxe


Medios informáticos
Dispositivos (hardware)
Programas e ferramentas (software)

2. A imaxe dixital


Imaxe vectorial e imaxe bitmap
Resolución e tamaño
Redimensionado e remostraxe. Interpolación
Sistemas e modos de cor

3. Dixitalización


Tecnoloxías de captura
A cámara dixital
O escáner
A táboa dixitalizadora

4. Manexo das imaxes vectoriais e bitmap


A imaxe vectorial
Axustes dimensionais nas imaxes de píxeles
Axustes tonais
Modos de cor, canles e conversións
Control da nitidez

5. Manipulación e retoque


Seleccións
Capas
Modos de fusión
Filtros
Manipulacións dimensionais e tonais

6. Almacenamento


Medios de almacenamento e transporte
Formatos gráficos
Métodos de compresión de datos

7. Aplicacións da imaxe dixital


Proxección
Técnicas de impresión