MODOS DE FUSIÓN

SUBEXPOÑER

Preservar luces baixo as sombras

Calquera dos modos de fusión que escurecen a base serven para facer sombras mediante capas cheas dunha cor densa. Sen embargo, non se comportan do mesmo xeito exactamente, senón que teñen as suas peculiaridades. As diferencias son pouco apreciables en imaxes a cor, porque unhas canles compensan outras, pero en escala de grises distínguense bastante ben. Vexamos unha comparativa:

Capa de sombra en modo Escurecer

Aplica a cor de forma opaca sobre a base,
pero aqueles detalles que sexan máis
escuros consérvanse.

 

Sombra en modo Multiplicar

Escurece máis as luces que as sombras,
reducindo o contraste na capa base.

 

Sombra en modo Subexpoñer cor

Escurece máis as sombras que as luces,
destacando aínda máis éstas ao escurecer
a capa base.

Sombra en modo Subexposición liñal

Escurece liñalmente a capa base,
mantendo o detalle nas zonas
que non cheguen ao negro.

 

Simulación de grano Escurecer ceos branquecinos

 


Arriba

  Páxina principal  
Modos de Fusión