Últimos cursos impartidos
En castellano en castellano

- Emprego das TIC para desenvolver a creación artística. Edición Abalar

Horas: 30 * Data: 6 de outubro a 16 de decembro de 2011 *
Organiza: Centro de Formación e Recursos de Santiago * PLATEGA *
Destiñado a
: Profesorado de aulas Abalar

Contidos Ver ejemplos

- Didáctica das ensinanzas artísticas a través das TIC

Horas: 40 (18 de docencia) * Data: 16 de febreiro a 31 de marzo de 2011 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Ourense * Destiñado a: Profesorado de ensino primario e secundario

Contidos Ver ejemplos

- Elaboración de Ilustracións e Tratamento de Imaxes (vectoriais e bitmap)

Horas: 30 * Data: 28 de xaneiro a 18 de febreiro de 2010 * 4 de novembro a 4 de decembro de 2008 * 25 de outubro a 23 de novembro de 2006 * 25 de outubro a 24 de novembro de 2005 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Santiago * Destiñado a: Profesorado de ensino primario e secundario

Contidos Ver ejemplos

- Xestión da cor en sistemas informáticos

Horas: 20 * Data: 7 a 11 de setembro de 2009 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Santiago * Destiñado a: Profesorado de ciclos formativos da familia de Comunicación, Imaxe e Son

Contidos Ver ejemplos

- Arte Dixital - Imaxe e fotografía dixital

Horas: 20 * Data: 20 a 25 de abril de 2009 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Lugo * Destiñado a: Profesorado de ensino primario e secundario

Contidos Ver ejemplos

- Fotografía e tratamento da imaxe dixital

Horas: 30 * Data: novembro de 2007 * Organiza: CIG-Ensino ForGa-Compostela * Destiñado a: Profesorado de ensino público non universitario

Contidos Ver ejemplos

- Aproveitamento didáctico da Fotografía Dixital

Horas: 30 * Data: 1 a 16 de outubro de 2007 * Organiza: CIG-Ensino ForGa-A Coruña * Destiñado a: Profesorado de ensino público non universitario

Horas: 30 * Data: 18 de outubro a 19 de novembro de 2004 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Santiago * Destiñado a: Profesorado de ensino primario e secundario

Contidos Ver ejemplos

- Imaxe Dixital e Cor

Horas: 30 * Data: 25 a 29 de setembro de 2006 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Lugo * Destiñado a: Profesorado de Escolas de Arte

Contidos Ver ejemplos

- Aplicacións didácticas da Imaxe Dixital

Horas: 20 * Data: 14 a 18 de xullo de 2003 * Organiza: Servicio de Formación do Profesorado da Consellería de Educación da Xunta de Galicia * Destiñado a: Profesorado de Plástica de ensino secundario

Contidos Ver ejemplos

- Uso e aplicacións da Imaxe Dixital

Horas: 30 * Data: setembro de 2003 * Organiza: Centros de Formación e Recursos de Santiago e Vigo * Destiñado a: Profesorado de Artes Plásticas e Deseño

 

- Internet e Imaxe na Escola

Horas: 50 (14 de docencia) * Data: 24 de setembro de 2002 a 28 de maio de 2003 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Santiago * Destiñado a: Profesorado de ensino primario

 

- Aplicacións das Novas Tecnoloxías na familia de Servicios Sociais. Fotografía Dixital

Horas: 20 * Data: 24 a 28 de abril de 2001 * Organiza: Centro de Formación e Recursos de Santiago * Destiñado a: Profesorado da familia de Servicios Sociais

 

- Curso de Fotografía Dixital

Horas: 20 * Data: decembro de 1999; maio de 2000 * Organiza: Centro de Novas Tecnoloxías O Raio Verde * Destiñado a: Fotógrafos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital