XESTIÓN DA COR EN
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Santiago, 2009
Desenvolvemento de contidos

Introdución á colorimetría
. Natureza e percepción da cor
. Colorimetría
. Sistemas de descrición e representación da cor

Xestión da cor
. Tratamento básico da cor en sistemas informáticos
. Ferramentas para a xestión da cor
. Espacios e perfís

Calibración de dispositivos
. monitores e cámaras
. escáneres
. impresoras

Procesos e rutinas de traballo
. Rutina de traballo para pantalla e visionado
. Rutina de traballo para saída impresa
. Rutina de traballo para web

Aplicacións prácticas
. Control da gama tonal na obtención de imaxes
. Corrección de dominantes e desviacións
. Control da calidade e acabado

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital