ELABORACIÓN DE ILUSTRACIÓNS
E TRATAMENTO DE IMAXES
Santiago, 2008
Desenvolvemento de contidos

Tipos de Imaxe Dixital
. Imaxe vectorial e imaxe tramada ou bitmap
. Características e aplicacións.

Iniciación aos programas de edición vectorial
. Creación de obxectos e formas elementais
. Comandos básicos de transformación, organización e combinación
. Conversión a curvas. Edición de nodos
. Agrupar, distorsionar, perspectiva
. Exportación de formatos

Captura de imaxes
. O escáner e a cámara dixital
. Parámetros de captura. Manexo
. Técnicas de dixitalización

Edición da imaxe tramada
. Resolución. Tamaño. Interpolación. Axustes dimensionais
. Profundidade de bits. Sistemas e modos de cor. Axustes tonais
. Compresión. Formatos
. Seleccións, canles e capas
. Opacidade e transparencia. Máscaras de capa
. Degradados, sombras, efectos.

Proxectos combinados
. Exportación e importación
. Combinación de imaxes vectoriais e ráster en diferentes programas.
. Maquetación de libros, folletos e revistas
. Tipografia. Plantillas
. Tecnoloxías de impresión de imaxes
. Presentacións e videoproxección

Imaxes para a web
. Conceptos básicos do deseño e edición de páxinas
. Preparación e edición dunha galería web
. Organización de vínculos e navegación
. Inserción de imaxes vectoriais e ráster
. Animacións gif
. Imaxes de sustitución e efectos rollover

Actividades prácticas:

Consisten sobre todo en exercicios de aprendizaxe dos programas, e na creación e preparación de imaxes fotográficas e gráficos vectoriais, para o seu uso en diferentes medios:
. En Documentos de texto, como contido, como ilustración ou como plantilla
. En Documentos PDF
. En fotomontaxes
. No deseño e maquetación de libros, folletos e material didáctico
. Na proxección de presentacións
. No deseño de páxinas e publicación web
. Na saída impresa

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital